Skip to main content

Start gemeentekringen

Gemeentekringen Morgenster Kerk den Helder
  • Geschreven op:
    24 mei 2022

In het voorjaar is er een start gemaakt met gemeentekringen. Iedere kring is al een keer bij elkaar geweest. Tijdens de gemeentekringen zijn bestaande contacten versterkt en nieuwe contacten gelegd.

Een gemeentekring is een kleine groep van maximaal 15 tot 20 belijdende leden. Deze kring is bedoeld om elkaar beter te leren kennen en relaties op te bouwen. Daarom bestaat een kring uit veel verschillende personen: mensen van allerlei leeftijd en met allerlei thuissituaties.
De gemeentekring is een plek waar liefde, geloof en hoop gedeeld kan worden. Elke kring kan hier zijn eigen invulling aan geven. Ontspanning, vriendschap ontwikkelen, omzien naar elkaar, maatschappelijke betrokkenheid, gebed, gesprekken over de bijbel of preekbesprekingen: het kan allemaal op de kringen.