Skip to main content

Activiteiten

Naast de zondagse kerkdiensten zijn er verschillende activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en maatschappelijk van betekenis kunnen zijn.

Kringen voor gezamenlijke activiteiten

Kringen

In de kerk bestaan gemeentekringen waar mensen elkaar opzoeken om samen activiteiten te ondernemen.

Werken onder asielzoekers vanuit de Morgenster Kerk in Den Helder

Werk onder asielzoekers

Iedere zondag bezoeken asielzoekers van het asielzoekerscentrum Den Helder de erediensten. Voor hen worden ook bijbelstudieavonden georganiseerd.

Voedselbank

Donderdagmiddag doet het gebouw van de Morgenster dienst als uitgiftepunt van de Voedselbank Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website van de voedselbank Den Helder.

Bijbelvertaalwerk vanuit De Morgenster Den Helder

Bijbelvertaalwerk

De Morgenster heeft Marlute van DamĀ uitgezonden voor Bijbelvertaalwerk wereldwijd