Skip to main content

Wie zijn wij

De Morgenster

De morgenster is een kerk waarin twee kerken in Den Helder samen één nieuwe kerkelijke gemeente zijn gaan vormen.

 Kerk De Morgenster Den Helder

Kerkverbanden

De Morgenster maakt deel uit van twee landelijke kerkverbanden: De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Leiding van de kerk

De leiding van De Morgenster ligt in handen van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit het midden van de gemeente gekozen ambtsdragers en een predikant.